Camping-minicamping

© Sotocom

Camping

Plaats

Boarnshiem

Aldeboarn

Blauforlaet

Augustinusga

De Huifkar

Bakkeveen

Het Kroese Beamke

Bakkeveen

Minicamping Kivafarm/ Groene Oase

Bakkeveen

UtSicht

Bakkeveen

Rightersheert

Bellingwolde

Nij Wybranda

Boazum

Rest mei Romte

Boelenslaan

De Bosfluiter

Boijl

Hazehof

Boijl

Te Hooi en te Gras

Boijl

Half Hichtum

Bolsward

De Tijnjehoeve

Boornzwaag

Greidhoeke

Britswerd

Aylvapolder

Burgwerd

Sotterum

Cornwerd

Bothniahiem

Damwâld

Swalkersstee

De Tike

Oan 't Kanael

De Veenhoop

De Zilveren Maan

De Westereen

De Veenhoop

De Veenhoop

De Wynmole

Dearsum

Schreiershoek

Dokkum

Het Schuttersplek

Drogeham

De Flintertun

Eestrum

Pressefinne

Elahuizen

D'Elf Ieken

Elsloo

Wilhelmina Hoeve

Elsloo

De Skuorre

Franeker

Gaastmeer

Gaastmeer

In Gouden Plakje

Gaastmeer

Vasthi Hoeve

Gersloot

De Turfhoeke

Gorredijk

De Alde Stjelp

Grou

De Heksenketel

Hantumhuizen

De Verborgen Hoek

Harich

Lan en Mar

Heeg

Oan e Poel

Heeg

De Terp

Hiaure

De Salix

Hitzum

't West Donkerbroek

Hoogeveen

De Oude Trambrug

Hoornsterzwaag

't Klokhuis

Idezga

Inibospark

Jubbega

't Achterom

Kollum

It Dreamlan

Kollumerpomp

De Dobbe

Kollumerzwaag

Minicamping friesland

Langweer

Taniaburg

Leeuwarden

Camping 't Lemsterhop

Lemmer

De Langesloot

Lemmer

Jonkman

Lippenhuizen

Minicamping Marsicht

Nes

Op Eigen Weg

Nij Beets

Sathe Landzicht

Nijhuizum

Rotandorp

Noordwolde

De Geele Bosch

Oldeholtwolde

De Stjelp

Oudega

De Krim

Oudega

De Boegen

Oudemirdum

Kampeerboerderij Groen

Oudemirdum

Jantina Hoeve

Ouwster-Nijega

De Nije Trije

Pingjum

Hilarides

Pingjum

Eefting

Rohel

Ladure

Rottevalle

Johanna Hoeve

Ryptsjerk

Ykema

Sandfirden

De Kooiplaats

Schiermonnikoog

De Oorsprong

Schiermonnikoog

De Beamwâl

Siegerswoude

De Sieghorst

Siegerswoude

Slappeterp

Slappeterp

Pasveer

Sneek

De Zwagemer

Snikzwaag

De Blikvaart

St. Annaparochie

De 4 Elementen

Stroobos

De Loane

Te Hijum

ús Wetterpleats

Terherne

De Bioboer

Tijnje

De Wedze

Twijzel

It Heidestekje

Twijzelerheide

Nij Herema

Tzum

Lyts Mar Smuk

Vegelinsoord

De Slypstien

Wjelsrijp

Suderse

Workum

De Tjasker

Wyckel

De Zilvermaan

Zwaagwesteinde